En Salesians Rocafort, NO recomanem l'actualització a Windows 10.

Als ordinadors que l'han instal•lat hem detectat els següents problemes:

 - Ordinador més lent

- Problemes per connectar al wifi

- Menor durada de la bateria.

- Mal funcionament d'alguns dels programes instal•lats

- Problemes amb la privacitat.

- etc

En el departament d'informàtica estem realitzant una tasca de manteniment, tutorials i consells sempre usant com a base el sistema operatiu Windows 8.

Gràcies per seguir el nostre consell.