De vegades veiem que estem connectats de manera correcta al wifi de l'escola "SalesiansRocafortWifi" però no podem accedir a internet.

Moltes connexions simultànies al Acces Point o la inactivitat del nostre portàtil, solen ser la causa d'aquest problema.

 

El tutorial 01 explica com desactivar la connexió Wi-Fi per després tornar a activar-la i connectar-nos de nou al wifi "SalesiansRocafortWifi"

 

Videotutorial:  cliqueu aquí